Klaar om grote sprong in BewustZijn te maken?

 

Wil jij meer vertrouwen,  Harmonie & Balans & steeds meer  Leven vanuit

Onvoorwaardelijke Liefde, vrij van oordeel?


“De tijd is NU aangebroken, om alle onnodige programmeringen van het verleden los te laten en je voor te bereiden op het ontvangen van die binnenstromende nieuwe energieën. Dit is NU gaande ~!~

 

We staan op het punt om samen hier op Aarde zulke (mooie) creaties te creëren, die we ons eigenlijk niet kunnen voorstellen. Jij wordt uitgenodigd om aanwezig te zijn op ieder moment en van die dans te genieten ”

 

Shamballa helpt je om diepe angsten en vastzittende patronen los te laten. Shamballa is bij uitstek geschikt om blijvende veranderingen in te zetten en niet te blijven steken in goede voornemens.


De Shamballa energie werkt diep in op blokkades en patronen die zijn gebaseerd op angst.

Shamballa helpt je om weer volledig in je eigen kracht te komen en te leven vanuit onvoorwaardelijke liefde.

 

Wat is Shamballa New Paradigm?


De filosofie van Shamballa New Paradigm gaat uit van de erkenning van Goddelijke energie die het gehele universum met alle (levens)vormen heeft gecreëerd en in die schepping alom tegenwoordig is. Shamballa is energie die transformerend en genezend werkt.

Het biedt mogelijkheden voor een ieder om zijn bewustzijn te vergroten en om zichzelf te helen. Wanneer we onszelf helen gaan we terug naar de eenheid. Wanneer we weer heel zijn, zijn we één. Dan ervaren we de verbondenheid met alles en iedereen vanuit het éénheidsbewustzijn. Shamballa biedt een handreiking om de innerlijke harmonie en balans te herstellen, ook wel genoemd het pad van bewustwording of “self empowerment”.  

Shamballa New Paradigm cursussen gaan over bewustzijn, de mens, de aarde, de kosmos, de onderlinge verbanden, de relatie tussen de innerlijke en uiterlijke wereld, de eigen kracht en hoe die wordt gebruikt of juist weggegeven.

Het mooie van Shamballa is dat het niet bij informatie, verhalen en inzichten blijft maar dat het tegelijkertijd de energie van éénheid, heelheid, liefde en vrijheid verankert. Deze energie, ook wel de Mahatma genoemd, maakt na een Shamballa cursus deel uit van je wezen en ondersteunt vanaf dat moment persoonlijke groei en evolutie. Dit resulteert in het steeds bewuster ervaren van het leven, zowel innerlijk als uiterlijk.

De kern van alle Shamballa MDH workshops ligt erin:
dat de verbinding wordt hersteld die iedere mens heeft met de Bron of God. Het verbindingspunt tussen Bron/God en iedere mens ligt in ieders persoonlijke 'I Am Presence' oftewel 'Ik Ben Aanwezigheid'.
dat de cursist wordt geïnitieerd in de Mahatma energie.

Deze Mahatma energie is een zeer krachtige en transformerende energie die de mensheid momenteel ter beschikking staat. Mahatma is energie direct afkomstig van de bron en bestaat uit pure onvoorwaardelijk liefde en is bovendien intelligent.


Deze combinatie van de I Am Presence en de Mahatma energie is een zeer effectieve impuls voor self-empowerment. Shamballa workshops zijn dusdanig opgebouwd en persoonlijk van aard dat het altijd een belangrijke impuls geeft aan het persoonlijke pad van bewustwording en heling van iedere cursist.

 

Shamballa New Paradigm ~ MDT

Het doel van Shamballa New Paradigm MDT


Het doel van Shamballa is de uitbreiding van bewustzijn. En door verruiming van bewustzijn mensen in harmonie en balans brengen. De ontwikkeling van mensen gaat steeds meer in een persoonlijke, individuele richting, waarbij het vorm krijgen van het unieke van elk mens, met zijn of haar specifieke gaven de kern van het proces vormt. Shamballa is gericht op het in je eigen kracht komen en daaraan vorm geven.

MDT ; Multi Dimensional Transformation.

 

Uiteindelijk zullen anderen daarvan profiteren, maar de eerste doelstelling is je eigen ontwikkeling, met alle aspecten die daar bij horen: loskomen van oude patronen, loslaten van angst, verwerken en vergeven van oud zeer; ontdekken van je kracht. Ontwikkelen van je gaven, ook wat men "paranormaal" noemt.

De energie waar we mee werken, de Mahatma energie, bestaat uit Licht en Liefde. Licht is niets anders dan informatie en kennis. Liefde is verbinding en is onvoorwaar-delijk. Het verbindt jezelf met de oerbron van alles, met de aarde, en met alle wezens op aarde. Zelfs met bewuste energieën buiten het aardse vlak. Dat is met recht "multi-dimensioneel".

Hoe verder je je op die weg ontwikkelt, hoe meer je wordt wie je in wezen bent.
Hoe beter je je herinnert wie je in wezen bent. Dat is "heel worden" (healing).


Niet aannemen wat een ander aandraagt, maar je openen voor de stem van je diepste wezen. Dan blijkt uiteindelijk dat alle antwoorden in jezelf besloten liggen.


Het openen van deze poort, deze poort naar jezelf, is het grootste cadeau wat je jezelf kan geven.

Het betekent wezenlijke vrijheid, in al zijn aspecten.

Shamballa erkent dat ieder mens zijn/haar eigen proces heeft, en dat elk mens daar recht op heeft. Elk oordeel is naïef, want niemand kent het studieplan van een ander.

 

Shamballa is daarom ook geen vervangend alternatief voor Reiki.

Beide toepassingen van de energie zijn nodig en nuttig.

Het meest wezenlijke van onze derde dimensie is dat dingen naast elkaar kunnen bestaan en elk op hun eigen manier zeer zinvol kunnen zijn.

Als we dit kunnen ontdekken ervaren we dat strijd niet nodig is en dat verbinding zelfs een meerwaarde schept waar allen voordeel van ondervinden.

Wat is Shamballa?

 

Is Shamballa hetzelfde als Reiki?

 

De Oorsprong